Προς τους υποψήφιους Οίκο-παραγωγούς, οικοτέχνες-κατασκευαστές, καλλιτέχνες, μεταποιητές κ.τ.λ

Στην 16η στα Μουδανιά Χαλκιδικής, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων οικοπαραγωγών, χειροτεχνών κ.λ.π η πρόταση του συνεταιρισμού “ο ΣΠΟΡΟΣ” και του Δικτύου “Οικοκοινότητα” για την ανάληψη της διοργάνωσης της 17ης Πανελλαδικής Γιορτής στην Αθήνα.

H επιλογή της Αθήνας θεωρήθηκε νέος σταθμός της λαμπαδηδρομίας των Γιορτών μέσα στην συγκυρία που ζούμε. Σαν διοργανωτές θέλουμε να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα και την ποιότητα της Γιορτής αλλά και να συνεισφέρουμε ( με την βοήθεια των συμμετεχόντων) σε μια ποιοτική αναβάθμιση ή μετεξέλιξη. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο να διασφαλίσουμε τις αρχές και αξίες που προτάσσουν αυτές οι Γιορτές , αλλά και να ανοίξουμε διάλογο στα ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα. Έτσι στη γιορτή καλούμαστε να συνεισφέρουμε κοινωνικά αυτά, που σαν παραγωγοί, σαν χειροτέχνες, σαν πολίτες, σαν συλλογικότητες έχουμε καταφέρει να πραγματώσουμε μέχρι τώρα, αλλά και να εισπράξουμε αυτά που θα ενδυναμώσουν τις προσπάθειες μας.

Ανησυχώντας όλοι εμείς για την τεράστια οικολογική καταστροφή που συντελείτε στην Ελλάδα και στον πλανήτη. Για τον όλο και μεγαλύτερο εξευτελισμό, υποβάθμιση και αλλοτρίωση της ανθρώπινης συνείδησης. Για τα όλο και μεγαλύτερα αδιέξοδα των ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων που περιθωριοποιούνται και γίνονται θύματα στυγνής εκμετάλλευσης και καταδίωξης. Για την όλο και μεγαλύτερη κυριαρχία των ισχυρών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων που εμπορευματοποιούν και κερδοσκοπούν μέσα σε κάθε φυσικό και κοινωνικό χώρο. Για την εμπορευματοποίηση και την διαμεσολάβηση και την διαχείριση που έχει επικρατήσει ακόμα και μέσα στο χώρο της λεγόμενης «πράσινης παραγωγής».
Καλούμαστε να συνεισφέρουμε σε μια γιορτή που ο σκοπός και ο χαρακτήρας της είναι να προβάλει

Α: Μια διαφορετική σχέση συνύπαρξης ανθρώπων και φύσης μέσα στα πλαίσια των μέτρων της οικολογικής συνείδησης και των βιωμάτων που τον συνδέουν με αυτή.
Β: Τον επανακαθορισμό των αναγκών της ζωής μας στην βάση των δυνατοτήτων του τοπικού φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που ζούμε. Αυτό σημαίνει στήριξη της ντόπιας πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής κατασκευής, μεταποίησης κ.λ.π, όπου η δραστηριότητα σέβεται την φύση, τον εργαζόμενο και χρησιμοποιεί οικολογικές, παραδοσιακές και εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικά μέσα και προέρχεται κατά κύριο λόγο από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής που γίνεται.
Γ: Μια Γεωργία όχι μόνο χωρίς χημικά και μεταλλαγμένα αλλά και «ενταγμένη» στις λειτουργίες της φύσης και των οικοσυστημάτων.
 Μια Γεωργία και κτηνοτροφία που επιδιώκει και απαιτεί να στηρίζεται επάνω στις ντόπιες ποικιλίες και ράτσες. Ένα αγρόκτημα που δεν είναι καθαρά επιχείρηση αλλά στοχεύει στην ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών του γεωργού και της ευρύτερης περιοχής που ζει.
Δ: Τις οικοτεχνικές-παραδοσιακές, εναλλακτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στις οποίες επιδιώκεται να χρησιμοποιούνται φυσικά μέσα και υλικά κατασκευών κυρίως τοπικής παραγωγής φυσικής προέλευσης και ήπιων μέσων.
Ε: Την απευθείας δημιουργία σχέσεων συναλλαγών- ανταλλαγών μεταξύ παραγωγών-πολιτών. Την προσβασιμότητα (χωρίς την διαμεσολάβηση εμπόρων και άλλων “εγγυητών”) στην βάση σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας.
ΣΤ: Την υποστήριξη και προώθηση των μικρών παραγωγών οικοτεχνών κ.τ.λ, με προοπτική βιωσιμότητας των μονάδων ή και των συνεργασιών τους ,όπως και τη διευκόλυνση ανθρώπων που επιζητούν ένα καλύτερο δημιουργικό μέλλον για την ζωή τους.
Ζ: Τον στόχο τα προϊόντα και τα δημιουργήματα να είναι προσβάσιμα ,όχι μόνο στους «έχοντες», αλλά και στα πλατιά κοινωνικά στρώματα ,με διασφάλιση βεβαίως των κόπων και των αναγκών των παραγωγών.
Η: Την ανάγκη δημιουργίας ομάδων πολιτών στις πόλεις, που θα τροφοδοτούνται απευθείας από παραγωγούς και θα διαμορφώνουν τη δική τους κοινωνική και οικονομική σχέση, χωρίς μεσάζοντες.
Θ: Την ηθική αντίληψη ότι ο παραγωγός όχι μόνο σέβεται την φύση και την δημόσια υγεία, αλλά και τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα μέσα στο χώρο εργασίας, όταν χρησιμοποιεί εργατικό δυναμικό.
Ι: Τις ήπιες και εναλλακτικές μορφές ενέργειας,τις απλές και εφαρμόσιμες κατασκευές, τους οικολογικούς και απλούς τρόπους δόμησης και κατοικίας, τις φυσικές και διαφορετικές μορφές θεραπείας και τον εναλλακτικό τρόπο ζωής.

 Έτσι λοιπόν και σύμφωνα με το πνεύμα του κειμένου και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων της τελευταίας Πανελλαδικής στα Μουδανιά όπως προτάθηκε από τον Συνεταιρισμό “ο Σπόρος” και το δίκτυο “οικοκοινότητα”, θέτουμε τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής στους υποψήφιους παραγωγούς –οικοτέχνες-χειροτέχνες μεταποιητές-βοτανοσυλλέκτες κ.λ.π ούτως ώστε να διασφαλιστεί η έννοια και ο χαρακτήρας της Πανελλαδικής Οικολογικής Γιορτής.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι:

1. Άτομα ή συλλογικότητες που έχουν δημιουργήσει το τελικό προϊόν και όχι έμποροι. Να διαθέτουν αποκλειστικά και μόνο τα δικά τους προϊόντα για τα οποία να έχουν δηλώσει συμμετοχή, εκτός και αν εξυπηρετούν χωρίς κέρδος κάποιον παραγωγό, εν γνώσει των διοργανωτών και σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους της γιορτής.
2. Στη Γιορτή αποκλείονται κάθε είδους διαμεσολαβητές έμποροι, πιστοποιητικοί οργανισμοί) και άλλες συλλογικότητες οι οποίες προτάσσουν την διαμεσολάβηση.
 3. Όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα αποκλείονται. τα ενεργοβόρα κ εκτός εποχής/θερμοκηπίου. Αυτά που για την καλλιέργεια τους έχουν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα, καθώς και οι Γ.Τ οργανισμοί.
4. Τα επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να έχουν μεταποιηθεί μέσα σε υγιεινές συνθήκες με όσο το δυνατόν οικοτεχνικές και παραδοσιακές μεθόδους, κυρίως από μικρά εργαστήρια χωρίς υψηλή τεχνολογία και ενεργοβόρες μεθόδους.
 5. Τα πρόσθετα και συντηρητικά στη μεταποίηση και στην κονσερβοποίηση πρέπει επίσης να μην περιέχουν επικίνδυνα χημικά πρόσθετα και να αναγράφονται στις ετικέτες όλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.
 6. Στη χειροτεχνία κεραμική κόσμημα κ.τ.λ θα πρέπει να αποφευχθεί οτιδήποτε τοξικό υλικό και θα πρέπει να γίνεται γνώστη η προέλευση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
7. Επίσης βασικό για τους διοργανωτές είναι αν στην παραγωγή , αν είναι ενσωματωμένη και η “μαύρη εργασία”, και κατά πόσο έχουν κατοχυρωθεί τα βασικά εργασιακά δικαιώματα.
8. Για να γίνει όμως πιο ουσιαστική η επικοινωνία μας και για να γίνει καλύτερη η εικόνα που θα πρέπει να έχει η συντονιστική επιτροπή παραθέτουμε ένα ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να απαντηθεί από τους παραγωγούς και χειροτέχνες που πρόκειται να συμμετάσχουν.

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΈΣ
ΣΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ